Top

顧客心得

非常專業,多謝你幫忙

- CK

唔該哂你地幫手印d貼紙,點綴我地張帖,價錢平又快手!

- Leo

我識左你好耐,知你讀過好多婚禮既課程,識好多野,特別係之前揾你幫手做大妗姐,無論揾好日子過大禮、安床、出嫁、回門都有你幫手,多謝你呀!

- May

多謝你推介左好多健康調理同埋美容護理既資料比我,等我可以做個靚靚新娘!

- Kristy

之前找「幸福戀人」訂過大禮物品,本身我咩都唔識,budget又有限,但好彩揾到你地幫手砌到個又平又靚既過大禮禮盒比我,真係唔該哂!

- Alex